rytai

rytai
rytaĩ sm. pl. (3) , rýtai (1) DP133, K, , Šv, Krš, End, Brt šalis, kur saulė teka; toje pusėje esantis kraštas, žemė: Žiemos rýtai KII218. Vasaros rytai LL161. Rýtų žaras Slnt. Rýtų vėjas KGr113, R259, 366. Rytų vėjelis išdžiovins, pietų saulelė išbaltins LTR(Dkk). Rytų̃ sniegas Grž. Rytų žemė H, R. Taip tebėr sakoma vietomis rytų aukštaičiuose J.Jabl. Daug išėjo mūsų vyrų gint šalies į rytus E.Miež. Kaip anie carą nuvertė, visa vokyčių karuomenė ten buvo rýtūse Mžk. Ten toli, rytų link, lyg ilga, tamsi, be jokių raštų juosta – mėlynuoja giria I.Simon. Visą rytų dangų užėmusi raudona pašvaistė J.Paukš. Lytus nuejo į rýtus J. Tai gul į rýtus K. Iš rýtų pusės vė[ja]s Jdr. Vėjas pučia iš rytų, iš vakarų J.Jabl. Iš rytų rytelių saulelė tekėjo, o iš vakarėlių debesėliai ėjo DvD249. Iš rytų̃ debesys užeina . Viena seselė yra rýtuose, antroji vakaruose JD239. Ė kai jau, dienai brėkštant, rytaĩ šviesa tvinksta, rasos pilnos žolynų žemyn galvos linksta A.Baran. Žiūrėk, rytuose aušra jau teka, pabudę paukščiai pagiriais šneka Mair. Rytump linkai LC1884,10. Jeigu pirmąsyk pavasarį griauna rytuosè – šalta vasara būna Bgs. Jeigu rytuose debesys, tai jau bus lietus LTR(Imb). Nei iš rytų̃ šalies [vėjas pučia], nei iš vakarėlių, tik iš tos šalelės, kur tėvuliai guli DrskD217. Ar nuog rytaitė̃lių, ar nuog vakarėlių LTR(Mrc). Saulele motule, ryteliuosna ankstyvuosna LTR(Trak). Iškirsk langelį į rytužėlius (d.) Šl. Rytu[o]sn lekia ant mudrauno žirgo KlvD348. Potam nusitraukė iš tę kalnop, rytuosna miestop Bethel, ir patiesė savo šėtrą šitaip, kaip (viršuje jog) jiem Bethel buvo vakarop ir Ai rytumpi BB1Moz12,8. Ir šitai žvaizdė, kurią regėjo rytuosa, ejo pirm jų DP58. ^ Jeigu jūs taip manot, tai mūsų keliai skiriasi kaip rytai nuo vakarų .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • rytai — rytai̇̃ dkt. Langai̇̃ išei̇̃na į rýtus …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • rytai — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Vienas iš svarbiausių horizonto taškų – tikrojo horizonto susikirtimo su dangaus pusiauju taškas, esantis į dešinę nuo stebėtojo, atsigręžusio į šiaurę. atitikmenys: angl. east vok. Osten, m… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • Osten — rytai statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Vienas iš svarbiausių horizonto taškų – tikrojo horizonto susikirtimo su dangaus pusiauju taškas, esantis į dešinę nuo stebėtojo, atsigręžusio į šiaurę. atitikmenys: angl. east vok.… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • east — rytai statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Vienas iš svarbiausių horizonto taškų – tikrojo horizonto susikirtimo su dangaus pusiauju taškas, esantis į dešinę nuo stebėtojo, atsigręžusio į šiaurę. atitikmenys: angl. east vok.… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • восток — rytai statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Vienas iš svarbiausių horizonto taškų – tikrojo horizonto susikirtimo su dangaus pusiauju taškas, esantis į dešinę nuo stebėtojo, atsigręžusio į šiaurę. atitikmenys: angl. east vok.… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • Ethnic history of the Vilnius region — Following is a list of censuses that have been taken in the city of Vilnius/Vilna/Wilno/Wilna and its region since 1897. The list is incomplete. Data are at times fragmentary.Ethnic and national backgroundFollowing the decline of the Polish… …   Wikipedia

  • šįrytai — šį̃rytai adv., šįrytai Kv žr. šįryt: Šį̃rytai belynanti didžiausioji toki, slydi Lk. Šį̃rytai, pasakojo, jautukus ims Vn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Polish–Lithuanian War — Infobox Military Conflict conflict=Polish Lithuanian War caption=Polish cavalry parade in Sejny. date=September 1 October 7, 1920 place=near Suwałki, Poland result=Polish victory combatant1=flagicon|Poland Poland… …   Wikipedia

  • tvinkti — tviñkti, sta, o intr. KBII159, K, Rtr, Š, BŽ106, P.Skar, RŽ, DŽ, NdŽ, FrnW, KŽ; L 1. R, MŽ, Sut, I, Pns, Sdk, Mžš, Krs, Kt tešmeniui didėti, pildytis pieno, tėšti: Karvė jau tviñksta, veršį turės J. Tvinkstu pienu SD152. Viena [karvė] vėlyva,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užtekėjimas — sm. (1) Š, DŽ1, LKKXI152(Zt) 1. I, Rtr, NdŽ, KŽ → užtekėti 1. 2. upės užuolanka, vingis: Kitam gale ant užtekėjimo trečio rš. 3. Q45, H156, R, MŽ, N, M, Rtr, Š → užtekėti 5: Užtekėjimas saulės, saulėtekis …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”